UČNO GRADIVO (v času šolanja na daljavo)

3. TEDEN NA DALJAVO (23.11.-27.11.2020)

15. PETEK, 27. 11. 2020

14. ČETRTEK, 26. 11. 2020

13. SREDA, 25. 11. 2020

12. TOREK, 24. 11. 2020

Primer zapisa v zvezek za slovenščino

11. PONEDELJEK, 23. 11. 2020