DOPOLNILNI POUK

Na tej strani boste imeli dostop do različnih interaktivnih nalog za tiste učence, ki za določene vsebine potrebujejo več ponavljanja in utrjevanja.

  • GRAFOMOTORIČNE VAJE
    Grafomotorične vaje – Odprete datoteko, natisnete naloge in učenec že lahko vadi.