Starševski kotiček

Tukaj boste našli različne nasvete za lažje delo. Vsebine se bodo sproti dopolnjevale.
Vabljeni k ogledu!

  • Prilagamo vam članek, ki govori o motivaciji za učenje.
    KAKO MOTIVIRATI OTROKA ZA UČENJE? NI LAHKO, JE PA IZVEDLJIVO.

  • Učiteljice dodatne strokovne pomoči so oblikovale spletno stran z uporabnimi nasveti. Na njihovi spletni strani DODATNA STROKOVNA POMOČ najdete še nekaj idej za posamezne šolske predmete ter koristne in uporabne vsebine za delo doma (fina in grafomotorika, začetno opismenjevanje, številske in količinske predstave, pozornost in koncentracija, organizacija dela, čustva …).